Ohjepankki

Kansallisarkisto ohjaa ja tukee viranomaisten asiakirjahallintoa ja arkistotointa laatimalla määräyksiä ja ohjeita sekä suosituksia ja oppaita. Ne löydät tältä sivulta.

Sivun loppuun on koottu muiden julkaisemia ohjeistuksia, kuten Kuntaliiton verkkojulkaisut kunnallisten asiakirjojen säilytysajoista.

Keskeiset julkishallintoa, kuntia ja valtionhallintoa koskevat seulontapäätökset sekä kumotut määräykset ja ohjeet löytyvät omilta alasivuiltaan.

Arvonmääritys ja seulonta

Arkistointi

Arkistointia koskevat määräykset

Arkistointia koskevat suositukset ja oppaat

Digitointi

Siirrot - Sähköisen arkistoinnin palvelu

Siirrot - Massadigitoinnin palvelu

Siirrot - Analogiset aineistot

Metatietopalvelu

Yksityisarkistot

Yleiset ohjeet

Muita ohjeita ja suosituksia