Heraldiset palvelut

Kansallisarkisto neuvoo viranomaisia, yhteisöjä ja yksityishenkilöitä heraldisissa kysymyksissä.

Kansallisarkiston sisäkatto, väreinä kulta, sininen ja punainen

Lausuntoja annetaan valtiollisista, kunnallisista ja kirkollisista tunnuksista viranomaisille sekä asiantuntijalausuntoja ja neuvontaa yhteisöille ja yksityishenkilöille.

Kansallisarkiston yhteydessä oleva heraldinen lautakunta toimii asiantuntijaelimenä sellaisissa heraldisissa kysymyksissä, joista Kansallisarkisto antaa lausuntonsa.

Lausunto vaaditaan

Tunnuksia, joista tulee hankkia Kansallisarkiston lausunto ennen kuin ne voidaan hyväksyä tai ottaa käyttöön ovat:

  • Suomen lippu ja vaakuna
  • viranomaisten sinetit, leimat ja muut heraldiset tunnukset
  • kaupunkien, maakuntien ja kuntien vaakunat
  • huvialusten ja joukko-osastojen liput.

Heraldinen lautakunta käsittelee henkilö- tai sukuvaakunoita vain siinä tapauksessa, että niiden osana on käytetty julkista tunnusta.

Toimi näin

  1. Lähetä lausuntopyyntö tai tiedustelu Kansallisarkiston kirjaamoon ([email protected]).
  2. Käsittelemme lausuntopyynnöt kahden kuukauden sisällä niiden saapumisesta.