Asiointi tutkijasaleissa

Kansallisarkiston tutkijasalipalvelut ovat käytettävissäsi toimipaikkojen aukioloaikoina ilman erillistä ajanvarausta.

​​​​​​​

Suositeltavaa on kuitenkin tilata haluamasi asiakirjat etukäteen Astia-verkkopalvelussamme, jotta ne ovat valmiina, kun saavut tutkijasaliin.

Siirry Astia-palveluun

Huomioithan aikataulut: samana päivänä toimitettavien tilausten viimeinen jättöaika vaihtelee toimipaikoittain.

Aineiston tilaaminen on mahdollista myös paikan päällä tutkijasalissa.

Tutkijasalietiketti

Tutkiessasi aineistojamme – asiakirjoja, kuvia, karttoja tai piirustuksia – toimipaikkamme tutkijasalissa, tulee sinun noudattaa tutkijasalietikettiä. Tällä tarkoitetaan toimintaa, jolla turvataan aineiston säilyvyys, taataan työskentelyrauha kaikille ja yleisesti sujuvoitetaan tutkijasalin toimintaa.

Tutkijasaliin saat viedä mukanasi ainoastaan muistiinpanovälineet. Kaikki laukut, myös tietokonelaukut, jätetään niille varattuun tilaan. Tutkijasaliin ei myöskään saa viedä ruokaa tai juomaa.

Äänekäs keskustelu ja puhelimeen puhuminen on kielletty tutkijasaleissa.

Aineiston käsittely

Kansallisarkiston tutkijasaleihin tilattavat aineistot – asiakirjat, kartat ja piirrokset – ovat ainutkertaisia ja korvaamattoman arvokkaita. Ne ovat myös helposti vaurioituvia. Siksi niiden käsittely edellyttää suurta huolellisuutta. Käsittelyohjeiden noudattaminen varmistaa arvokkaan asiakirjallisen kulttuuriperintöaineiston säilymisen myös tulevien sukupolvien käyttöön.

Käsittelyohjeet

 • Tutkittava aineisto on pidettävä työpöydällä. Asiakirjoja ei saa väliaikaisestikaan asettaa lattialle.
 • Aineistoon ei saa nojata eikä sen päällä saa tehdä muistiinpanoja.
 • Avonaisten sidosten pinoaminen päällekkäin ei ole sallittua.
 • Työpöydällä saa kerrallaan olla avattuna vain yksi kotelo, jotta asiakirjat ja asiakirjaniput eivät mene sekaisin.
 • Asiakirjojen järjestystä koteloissa ei saa muuttaa.
 • Merkintöjen tekeminen aineistoihin on ehdottomasti kielletty, samoin itseliimautuvien tarralappujen sekä liittimien kiinnittäminen.
 • Aineistoa on käsiteltävä puhtain ja kuivin käsin ja lehteiltävä varovasti. Sormien kostuttaminen sivuja käännettäessä on kielletty.
 • Vuotta 1810 vanhempien asiakirjojen, valokuvakokoelmien sekä yksiköiden määrittelemien erikoiskokoelmien käsittelyssä edellytetään päivystäjiltä saatavien puhtaiden puuvillakäsineiden käyttöä.
 • Suurikokoisten karttojen tutkimiseen on varattu pöytiä. Karttarullien avaamisessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja käytettävä huovalla päällystettyjä tukia.
 • Paksuja sidoksia tutkittaessa on käytettävä erillisiä kirjatukia.
 • Aineiston vienti pois tutkijatiloista on kielletty.  
 • Myös kuvattaessa ja skannatessa asiakirjoja tulee käsitellä niin, että ne eivät vahingoitu.
 • Kuvatessa ei saa käyttää salamavaloa
 • Kuvaaminen ei saa häiritä muita asiakkaita (esim. kameran tai skannerin digitaaliset äänet tulee hiljentää)