Sote-uudistuksen tietoaineistojen käsittely

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää lukuun ottamatta 1.1.2023.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen käsittelyä koskevan ohjeistuksen laatimisesta. Ohjeistuksen laatimisesta vastuussa oleva Hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen hallinnan suunnittelu ja ohjaus -projekti toimii sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Lisätietoja projektista.

Maakunta- ja sote-uudistus

Vuosien 2015–2019 maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä Kansallisarkisto toteutti Maakunnille siirtyvien tietoaineistojen ohjeistuksen laadinta -projektin. Uudistus kuitenkin raukesi ennen lainsäädännön hyväksymistä vuoden 2019 alkupuolella, eikä ohjeistuksen laadintaa näin ollen voitu saattaa valmiiksi.

Projektissa kartoitettiin uudistuksessa mukana olleiden organisaatioiden tietoaineistoja ja nämä aineistot ovat käytettävissä nyt toteutettavan sote-uudistuksen valmistelussa. 

Tämän lisäksi selvitettiin kunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden hallussa olevien analogisten aineistojen määriä. Samassa yhteydessä kysyttiin joitakin avoimia kysymyksiä.

Projektin loppuraportin aineisto: