DALAI – Digitaalisten aineistojen laadun ja käytettävyyden parantaminen tekoälyavusteisesti

Digitaalisten aineistojen laadun ja käytettävyyden parantaminen tekoälyavusteisesti (Dalai) oli Kansallisarkiston johtama hanke, jota rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto.

Hanke oli aktiivisena 1.9.2021–23.8.2023.

Kansallisarkiston partnereina hankkeessa olivat:

Dalain tarkoituksena oli kehittää tekoälyn avulla kulttuuriperintöaineistojen digitoinnin automatisointia ja aineistojen automaattista kuvailua. Lisäksi hankkeessa edistettiin kehitettyjen menetelmien käyttöönottoa.

Keskeisin kohderyhmiä olivat muistiorganisaatiot, arkistot, museot ja kirjastot, jotka digitoivat ja tarjoavat digitaalisia aineistoja asiakkailleen, sekä yritykset, jotka kehittävät digitointiin ja digitaalisten aineistojen käsittelyyn liittyviä palveluita.

Voit lukea DALAin tuloksista erillisestä artikkelista.

Dalai teki läheistä yhteistyötä erityisesti Mikkelin Memory Campuksen toimijoiden kanssa. Hankkeen kehittämät tulokset saatettiin avoimesti kaikkien aineistojaan digitoivien organisaatioiden käytettäväksi.

Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahaston Kestävää kasvua ja työtä (2012–2020) -ohjelma sekä Mikkelin kaupunki. Hanke alkoi 1.9.2021 ja päättyi 31.8.2023.

DALAI-hankkeen kuvistuskuva


Partnerit hankkeessa

Kansallisarkiston vastuulla on kolme työpakettia, joissa kehitetään työkaluja digitaalisen kuvanlaadun automaattiseen validointiin, aineiston tyypittelyyn ja entiteettien tunnistamiseen.

Organisaatioiden tiedonhallintaprosesseihin palveluja tarjoava Disec Oy vastaa hankkeessa kehitettävien mallien testauksesta erityisesti Memory Campuksen toimijaverkostoa hyödyntäen. Hankkeessa kehitetyt komponentit integroidaan käyttöliittymään, jonka kehittämisestä puolestaan vastaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Kansallisarkisto

Kansallisarkisto on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluva virasto, jonka toimialueena on koko maa.

Kansallisarkiston tehtäviin kuuluu varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilyminen, toimia viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen pysyvän säilyttämisen sekä arkistotoimen asiantuntijaviranomaisena sekä edistää pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen saatavuutta, käyttöä ja niihin perustuvaa tutkimusta.

Osana tehtäviään Kansallisarkisto on toteuttanut ja kehittänyt jo 20 vuoden ajan kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen digitointia sekä digitaalisten asiakirjojen käytettävyyttä.

Elka – Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto

Elka, Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto, on toiminut Mikkelissä vuodesta 1981 alkaen. Elkan toiminnan tarkoituksena on turvata suomalaista elinkeinoelämää koskevan ja sivuavan historiatiedon ja -perinteen säilyminen. Elkassa oleva materiaali on tarkoitettu nykyisten ja tulevien eri tieteenalojen tutkijoiden sekä muiden tiedon tarvitsijoiden hyödynnettäväksi. Elkan yhteydessä toimii myös suomalaisen muotoilun arkisto.

Elkaan luovutettuja aineistoja on digitoitu 2000-luvun alusta lähtien. Edelleen suuri osa arkistoista otetaan vastaan paperimuodossa, mutta asiakirjahallinnon sähköistyessä myös Elka kehittää sähköisiä palvelujaan siten, että ne vastaavat sekä yritysten että asiakirjojen käyttäjien tarpeita.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk

Xamk on kahden maakunnan keskeinen tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymä. TKI-toiminnan tuloksellisuudella mitattuna Xamk on Suomen suurin ja tutkimus- ja kehittämisintensiivisin ammattikorkeakoulu. Xamkilla on yli 20 vuoden kokemus hanketoiminnasta. Käynnissä olevien hankkeiden määrä on noin 200.

Xamkin vahvuusalat tukevat alueellisia strategioita ja toimintaohjelmia. Myös EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien linjaukset on otettu vahvuusaloilla huomioon. Digitaalisen talouden vahvuusalalla on erinomaiset näytöt hanketoiminnasta digitaalisen tiedonhallinnan ja arkistoinnin tutkimuksessa, kehittämistoiminnassa ja tuotekehityksessä

Disec

Disec Oy on mikkeliläinen tiedonhallinta- ja digitointipalveluita tarjoava yritys, joka on aloittanut toimintansa 2004. Disec on Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin yhteisen EU-hankkeen pohjalta syntynyt spin-off yritys. Etelä-Savosta käsin Disec tarjoaa monipuolisia SaaS-palveluja (Software as a Service) sekä isoille että pienille yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille. Asiakkaina on täällä hetkellä mm. valtakunnallisia terveysalan toimijoita, suurimpia kaupunkeja, yliopistoja, museoita ja arkistoja


Lisätietoja

Projektiryhmä

Kansallisarkisto

 • Maiju Pohjola, tuoteomistaja
 • Maija Mäkikalli, projektipäällikkö
 • Riikka Marttila, koneoppimisen pääsuunnittelija
 • Mikko Lipsanen, koneoppimisen pääsuunnittelija
 • Atte Föhr, koneoppimisen suunnittelija
 • Satu Palander, aineistokoordinaattori
 • Roosa Kytöaho, opetusaineiston tuottaja
 • Laura Kukkohovi, opetusaineiston tuottaja
 • Vesa Laitinen, opetusaineiston tuottaja

ELKA – Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto

 • Tuire Paajanen, projektiasiantuntija
 • Satu Soivanen, opetusaineiston tuottaja
 • Mika Kokkonen, tietohallintoasiantuntija

XAMK – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

 • Tuomo Räisänen, ohjelmistosuunnittelija
 • Mira Kolari, ohjelmistosuunnittelija
 • Anssi Jääskeläinen, tutkimuspäällikkö

Disec Oy

 • Aki Lassila