Sähköisen arkistoinnin palvelu

Kansallisarkisto tarjoaa valtionhallinnolle sähköisen arkistoinnin ja pitkäaikaissäilyttämisen palvelua. Palvelu on tarkoitettu arkistolain nojalla arkistoitavaksi määrätyn digitaalisen aineiston arkistointiin. Turvaamme kansallisesti arvokkaan, sähköisen asiakirjallisen kulttuuriperinnön säilymisen tuleville sukupolville. Olemme kansakuntamme sähköinen muisti.

Teemme digitaalisesta arkistoinnista mahdollisimman mutkatonta niin, että arkistoitavaksi määritellyn tiedon todistusvoimaisuus säilyy kaikissa olosuhteissa. Tässä onnistumme ainoastaan jatkuvalla yhteistyöllä. Sitoudumme siihen, että asiakkaidemme ja heidän aineistojensa tarpeet ja erityisvaatimukset tulevat aina huomioiduiksi. -

Vuonna 2025 Kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin palvelu laajenee koko julkishallinnon käyttöön, eli vastaisuudessa myös esimerkiksi kunnat, korkeakoulut ja hyvinvointialueet voivat arkistoida aineistonsa Kansallisarkistolle. Lue lisää laajentamisprojektista.

Sähköisen arkistoinnin palvelu pähkinänkuoressa - katso video

Sähköisen arkistoinnin palvelu on osa arkistoinnin kokonaisuutta

Sähköisen arkistoinnin palvelu on tarkoitettu valtionhallinnon organisaatioille (jatkossa ”Siirtäjä”), jotka ovat sopineet palvelun käytöstä Kansallisarkiston kanssa. Siirtäjä sopii palvelun kanssa tarkemmin siirrettävästä digitaalisesta aineistosta ja siirron yksityiskohdista.

Digitaalisten aineistojen siirtäminen on monipuolinen prosessi, joka päättyy, kun Kansallisarkisto on hyväksytysti vastaanottanut aineistot. Prosessi vaatii alusta loppuun saakka kaikilta osapuolilta sitoutumista.

Kun digitaalinen aineisto on onnistuneesti siirretty Sähköisen arkistoinnin palvelun kautta, se on haettavissa ASTIA-verkkopalvelusta. Tutustu ASTIA-verkkopalveluun ja sen käytön edellytyksiin. ASTIA-verkkopalvelu on uudistumassa ja toistaiseksi osa aineistoista toimitetaan asiakkaiden käytettäviksi tietopalveluprosessin mukaisesti erikseen sovitulla tavalla. 

Ota yhteyttä