Sähköisen arkistoinnin palvelu

Kansallisarkisto tarjoaa valtionhallinnolle sähköisen arkistoinnin ja pitkäaikaissäilyttämisen palvelua. Palvelu on tarkoitettu arkistolain nojalla arkistoitavaksi määrätyn digitaalisen aineiston arkistointiin.

Turvaamme kansallisesti arvokkaan, sähköisen asiakirjallisen kulttuuriperinnön säilymisen tuleville sukupolville. Olemme kansakuntamme sähköinen muisti.

Teemme digitaalisesta arkistoinnista mahdollisimman mutkatonta niin, että arkistoitavaksi määritellyn tiedon todistusvoimaisuus säilyy kaikissa olosuhteissa. Tässä onnistumme ainoastaan yhteistyöllä. Sitoudumme siihen, että asiakkaidemme ja heidän aineistojensa tarpeet ja erityisvaatimukset tulevat aina huomioiduiksi.

Sähköisen arkistoinnin palvelun kulku: Seulontapäätös, yhteydenotto, siirrosta sopiminen, siirtopaketin muodostaminen, aineiston kuvailu ja digitointi sekä lopuksi aineiston siirto.

Vuonna 2025 Kansallisarkiston Sähköisen arkistoinnin palvelu laajenee koko julkishallinnon käyttöön. Vastaisuudessa myös esimerkiksi kunnat, korkeakoulut ja hyvinvointialueet voivat arkistoida aineistonsa Kansallisarkistolle. Lue lisää laajentamisprojektista.

 

Sähköisen arkistoinnin palvelu on osa arkistoinnin kokonaisuutta

Sähköisen arkistoinnin palvelu on tarkoitettu valtionhallinnon organisaatioille (jatkossa ”Siirtäjä”), jotka ovat sopineet palvelun käytöstä Kansallisarkiston kanssa. Digitaalisten aineistojen siirtäminen on monipuolinen prosessi, joka päättyy, kun Kansallisarkisto on hyväksytysti vastaanottanut aineistot. Prosessi vaatii alusta loppuun saakka kaikilta osapuolilta sitoutumista.

Kun digitaalinen aineisto on onnistuneesti siirretty Kansallisarkistoon Sähköisen arkistoinnin palvelun kautta, se on haettavissa ASTIA-verkkopalvelusta. Tutustu ASTIA-verkkopalveluun ja sen käytön edellytyksiin.

Ota yhteyttä