Koulutus

Kansallisarkisto järjestää koulutusta ensisijaisesti valtion ja kuntien asiakirjahallinnosta, arkistotoimesta ja kirjaamisesta vastaaville ja näitä tehtäviä suorittaville henkilöille.

Järjestämme myös julkisen hallinnon organisaatiolle tilauskoulutusta. Kurssit ovat pääsääntöisesti maksullisia.

Tulevat kurssit​​​​

  • Digitaalisten aineistojen pitkäaikainen säilyttäminen -verkkokurssi 15.–29.11.2023

Kurssipalvelut

Kansallisarkisto järjestää julkisen hallinnon organisaatiolle tilauskoulutusta, jonka sisältö, kesto, kouluttajat ja hinta räätälöidään erikseen sovittavalla tavalla.

Mikäli ilmoittautuminen perutaan, Kansallisarkisto veloittaa koko kurssimaksun ellei peruutus tapahdu viimeistään viikkoa ennen kurssia tai teemapäivän alkua (tai osanottaja esittää lääkärintodistuksen). Arvonlisäveroa ei peritä valtion viranomaisilta.

Verkko-oppimisympäristö Optima


Alan koulutusta muualla

Yliopistot

  • Itä-Suomen yliopisto: Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma (120 op)
  • Jyväskylän yliopisto: Arkistonhallinnan maisteriohjelma (FM) (120 op)
  • Tampereen yliopisto: Informaatiotutkimuksen maisteriohjelma (FM) (120 op)
  • Turun yliopiston ja Åbo Akademin arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (FM) (120 op)
  • Oulun yliopiston arkistoalan suuntautumisvaihtoehto (syventävät opinnot, FM) (80 op)

Ammattikorkeakoulut

  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK): Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi (tradenomin ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus) (90 op)