Koulutus

Kansallisarkisto järjestää maksullista ja maksutonta koulutusta ensisijaisesti valtion ja kuntien arkistoinnista ja arkistotoimesta vastaaville ja näitä tehtäviä hoitaville henkilöille.

Lisäksi Kansallisarkisto järjestää maksuttomia ohjaustilaisuuksia ja webinaareja sekä erillistä koulutusta Sähköisen arkistoinnin palvelun siirtoihin.

Tuleva maksullinen koulutus

Katso myös


Alan koulutusta muualla

Yliopistot

  • Itä-Suomen yliopisto: Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma (120 op)
  • Jyväskylän yliopisto: Arkistonhallinnan maisteriohjelma (FM) (120 op)
  • Tampereen yliopisto: Informaatiotutkimuksen maisteriohjelma (FM) (120 op)
  • Turun yliopiston ja Åbo Akademin arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot (FM) (120 op)
  • Oulun yliopiston arkistoalan suuntautumisvaihtoehto (syventävät opinnot, FM) (80 op)

Ammattikorkeakoulut

  • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK): Tiedonhallinta ja sähköinen arkistointi (tradenomin ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus) (90 op)