Tekoälyllä lisäarvoa digiarkistojen asiakkaille

Tekoälyllä lisäarvoa digiarkistojen asiakkaille -hankkeessa tehostetaan aineistojen kuvailua kehittämällä digitaalisten aineistojen automaattista sisällönanalyysiä sekä haku- ja yhdistelymahdollisuuksia ontologian ja tekoälyn avulla.

Lisäksi hankkeessa selvitetään arkistojen loppukäyttäjien tarpeita tekoälyn hyödyntämistä ajatellen. 

Hankkeen keskeisinä tavoitteina on 

  1. edistää tietojen automaattista poimintaa erilaisista aineistoista jatkohyödyntämistä varten 
  2. kehittää aineistojen sisällöllisten merkitysten tunnistamista käyttäjätarvetta palvellen 
  3. konkretisoida automaattisen sisällönkuvailun lisäarvo

Hankepartnereina ovat Kansallisarkiston lisäksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk (päätoteuttaja) ja Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto ELKA. Kansallisarkiston osuus hankkeessa kohdistuu erityisesti ensimmäiseen tavoitteeseen, jossa keskitytään tietojen poimintaan rakenteisista tietoaineistoista sekä ocr-laadun parantamiseen. 

Tietoa hankkeesta

  • Hankeaika: 1.9.2023–31.8.2024
  • Päähankkeen toteuttaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Digitalia
  • Osahankkeiden toteuttajat: Kansallisarkisto, Suomen Elinkeinoelämän keskusarkisto 
  • Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto, Etelä-Savon maakuntaliitto

Katso myös