Arkistoinnin ohjaus

Arkistoinnin ohjaus -sivustolle on koottu ohjeet ja aineistot, jotka aiemmin löytyivät Kansallisarkiston Viranomaisille-sivukokonaisuudesta.

Sivustolla on myös ohjeet yksityisarkiston luovuttamiseksi Kansallisarkistoon sekä tietoa tulevista koulutuksista.

Kansallisarkisto on pysyvän säilyttämisen ja arkistotoimen asiantuntijaviranomainen. Keskeisiä tehtäviämme ovat 

  • kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien viranomaisten asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen säilymisen varmistaminen, sekä
  • pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja niihin sisältyvien tietojen saatavuuden, käytön ja niihin perustuvan tutkimuksen edistäminen.

Kansallisarkisto edistää viranomaisten ja yksityisten aineistojen arkistointia sähköisessä muodossa sekä asiakirjallisen kulttuuriperinnön asiakaslähtöistä digitointia ja monipuolista käyttöä, tekoälyyn ja tieteen uudistuviin menetelmiin perustuvaa tiedonhallintaa, tiedon avointa saatavuutta ja kestävää kehitystä.

Kansallisarkiston Sähköisen arkistoinnin palvelu laajentuu valtionhallinnosta koko julkishallintoon. Jatkossa myös kunnat, hyvinvointialueet ja korkeakoulut voivat siirtää arkistoitavat tietoaineistonsa Kansallisarkistolle. Lue lisää laajentumisprojektista!