Tietopyyntö

Voit pyytää tietoa Kansallisarkistossa säilytettävistä asiakirjoista tai niissä olevista tiedoista. Saat vastauksena yleensä kopion asiakirjasta.

Kysytyimpiä kohteita ovat esimerkiksi armeijapalveluksesta laaditut kantakortit sekä luettelot ja arvioinnit vainajan omaisuudesta eli perukirjat.

Voit tilata myös erilaisia asiakirjojen perusteella laadittuja todistuksia sekä sukuselvityksiä, jos tarvitset niitä asioimiseen viranomaisen kanssa.

Tee tietopyyntö Astia-verkkopalvelussa

Tarvittaessa voit tehdä tietopyynnön myös sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai paikan päällä Kansallisarkiston toimipaikoissa.

Tietoa toimitusajoista

Kun yksityiseen käyttötarkoitukseen tekemässäsi tietopyynnössä on hyvät lähtötiedot (ns. tavanomainen tietopyyntö), käsitellään tilaus kuukauden kuluessa sen saapumisesta.

Erityisiä toimenpiteitä vaativa tietopyyntö puolestaan käsitellään kahden kuukauden kuluessa.

Jos teet tietopyynnön asiassa, joka koskee luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön etua, oikeutta tai velvollisuutta, on toimitusaika tavallisesti kaksi viikkoa (ns. tavanomainen tietopyyntö).

Todistusten ja sukuselvitysten toimitusaika on noin neljä viikkoa.

Maksullisuus

Palvelu on maksullinen. Tietopyynnöistä peritään Kansallisarkiston hinnaston mukainen maksu.

Käyttörajoitettu aineisto

Jos tietopyynnön kohteena oleva asiakirja sisältää lainsäädännön perusteella salassa pidettävää tai muutoin käyttörajoitettua tietoa, tulee sinun ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja antaa sitoumus, ettet käytä tietoja kenenkään toisen vahingoksi tai halventamiseksi.