Tietopyyntö

Voit pyytää tietoa Kansallisarkistossa säilytettävistä asiakirjoista tai niissä olevista tiedoista. Saat vastauksena yleensä kopion asiakirjasta.

Kysytyimpiä tietopyyntöjen kohteita ovat esimerkiksi armeijapalveluksesta laaditut kantakortit sekä luettelot ja arvioinnit vainajan omaisuudesta eli perukirja.

Voit tilata myös erilaisia asiakirjojen perusteella laadittuja todistuksia sekä sukuselvityksiä, jos tarvitset niitä asioimiseen viranomaisen kanssa.

Ensisijainen ja nopein tapa tietopyynnön tekemiseen on käyttää Astia-palvelua. Palvelu edellyttää tunnistautumista esimerkiksi pankkitunnuksilla.

Tee tietopyyntö Astia-verkkopalvelussa

Pyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että Kansallisarkisto voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee.

Maksullisuus

Tietopyynnöistä peritään Kansallisarkiston hinnaston mukainen maksu.

Käyttörajoitettu aineisto

Jos tietopyynnön kohteena oleva asiakirja sisältää lainsäädännön perusteella salassa pidettävää tai muutoin käyttörajoitettua tietoa, tulee sinun ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja antaa sitoumus, ettet käytä tietoja kenenkään toisen vahingoksi tai halventamiseksi.

Käyttötarkoitus pitää ilmoittaa Astia-palvelussa ja se vaatii tunnistautumista.

Tietoa toimitusajoista

Kun yksityiseen käyttötarkoitukseen tekemässäsi tietopyynnössä on hyvät lähtötiedot (ns. tavanomainen tietopyyntö), käsitellään tilaus kuukauden kuluessa sen saapumisesta.

Erityisiä toimenpiteitä vaativa tietopyyntö puolestaan käsitellään kahden kuukauden kuluessa.

Jos teet tietopyynnön asiassa, joka koskee luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön etua, oikeutta tai velvollisuutta, on toimitusaika tavallisesti kaksi viikkoa (ns. tavanomainen tietopyyntö).

Todistusten ja sukuselvitysten toimitusaika on noin neljä viikkoa.

Toimitustavat

Suurimmassa osassa tietopyyntötyypeistä voit Astian lomakkeella valita haluamasi toimitustavan. Valintoja ovat sähköiset kopiot tai paperikopiot ja osassa myös oikeaksi todistetut kopiot.

Yhteystiedot

Niissä tapauksissa, joissa Astian käyttö ei ole mahdollista, voit tehdä tietopyynnön myös sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai paikan päällä Kansallisarkiston toimipaikoissa.

Kirjaamo

Sukuselvitystilaukset