Utredning

Du kan beställa dokument som förvaras i Riksarkivet eller uppgifter i dokument. Vanligen får du en kopia av dokumentet.

De mest beställda utredningarna gäller exempelvis stamkort utarbetade för militärtjänst samt förteckningar och bedömningar av en avliden persons egendom, det vill säga bouppteckningar.

Du kan också beställa olika intyg och släktutredningar upprättade utgående från handlingar om du behöver dem vid kontakten med myndigheterna.

Gör en informationsförfrågning i e-tjänst Astia

Vid behov kan du också göra en beställning per e-post, brev eller telefon eller på plats på Riksarkivets verksamhetsställen.

Gör så här

Information om leveranstider

Om den beställning som du har gjort för privat användningsändamål innehåller riktiga källuppgifter (en s.k. vanlig utredning), behandlas beställningen inom en månad efter att den kommit in.

En beställning som kräver särskilda åtgärder behandlas i sin tur inom två månader.

Om du gör en beställning i ett ärende som gäller en fysisk persons eller en juridisk persons intresse, rätt eller skyldighet, är leveranstiden vanligen två veckor (en s.k. vanlig utredning). Utredningar som kräver särskilda åtgärder levereras inom en månad.

Leveranstiden för intyg och släktutredningar är cirka fyra veckor.

Avgifter

För utredingar debiterar Riksarkivet en avgift i enlighet med sin prislista.

Material med åtkomstbegränsning

Om handlingen som beställs innehåller sekretessbelagd information enligt lagstiftning eller information med annan åtkomstbegränsning, ska du ange användningssyftet för informationen och ge en förbindelse om att du inte kommer att använda informationen för att skada eller skymfa andra personer.