Tjänsten för analog mottagning

Riksarkivet tar emot material som fastställts att ska arkiveras analogt och som till sin analoga bevarandeform är kulturhistoriskt värdefullt, och som trots digitaliseringen också arkiveras i analog form, det vill säga i pappersform.

I samband med mottagandet av kulturhistoriskt värdefulla analoga material tar Riksarkivet även emot materialens digitala uttrycksformer. På så sätt stöds bevarandet och användbarheten av analogt material efter överföringen.

Överföringen av analogt material avtalas alltid skilt mellan Riksarkivet och överlåtaren. Ytterligare information och eventuella meddelanden kan skickas till adressen [email protected].