-

Serviceuppgifter inom socialvården

I det här avsnittet behandlas klassificeringen av serviceuppgifter inom socialvården. Socialvårdens uppgifter har under olika tider klassificerats på olika sätt.

  • Arkivbox, teckning. Material som bildats vid olika tidpunkter har i olika organisationer kunnat klassificeras enligt olika principer.
  • Klassificeringarna av serviceuppgifter som publicerades 2011 och 2016 är mer riktade till digitalt material, men de har också kunnat användas för katalogisering av analoga handlingar.
  • Klassificeringen 2016 är kompatibel med Kanta-tjänsterna.
  • Serviceuppgifter och socialservice kan ändras i samband med författningsändringar. Aktuell information finns i handboken om Kanta-tjänsterna.  

I den nationella klassificeringen av klienthandlingar inom socialvården har man i huvudsak använt tre olika klassificeringar, vilka är från 1989, 2011 och 2016. Klassificeringen 1989 är inte ursprungligen en egentlig klassificering, utan grundar sig på Statsarkivets beslut 1989 om utgallring av kommunala handlingar. Klassificeringarna som publicerades 2011 och 2016 har producerats av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

THL har fastställt hur de tidigare beskrivna klassificeringarna av serviceuppgifter motsvarar varandra i Kanta-tjänsternas handbok för aktörer inom socialvården (på finska). Motsvarigheter behövs bl.a. då gamla klienthandlingar inom socialvården som inte har kategoriserats enligt klassificeringen 2016 lagras i Kanta-tjänsterna. Det är viktigt att känna till hur klassificeringarna motsvarar varandra också vid tillämpningen av bestämmelserna i lagen om kunduppgifter (lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården) som träder i kraft den 1 januari 2024.

Tjänsterna och serviceuppgifterna kan uppdateras. Aktuell information om serviceuppgifterna finns på THL:s webbplats.

Styrningshelheten har genomförts i samarbete mellan Riksarkivet och Institutet för hälsa och välfärd. Helheten ingår som ett led i projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som övergår till välfärdsområdena (projektets webbsidor på finska). Styrningshelhetens material har producerats 2023.