-

Styrningshelhet för arkivering av analogt informationsmaterial inom socialvården

Välkommen till styrningshelheten för arkivering av analogt informationsmaterial inom socialvården. Denna helhet är avsedd för alla som arbetar med analogt informationsmaterial inom socialvården.

I styrningshelheten behandlas arbetsfaserna då man ordnar ett analogt arkiv och ges praktiska tips i anknytning till dem. Därtill innehåller styrningshelheten också basuppgifter och anvisningar som behövs för att ordna analogt material inom socialvården i syfte att säkerställa att informationsmaterialet bevaras.

Det centrala målen med styrningshelheten är att 

  • Lära sig de olika arbetsfaserna vid ordnande av ett analogt arkiv samt principerna för att trygga att materialet bevaras. 
  • Förstå terminologin inom branschen och de förändringar som skett i den. 
  • Förstå principerna och bestämmelserna för hur man bildar ett arkiv. 

Tecknade arkivbox-figur säger: Nu ska vi ordna de analoga handlingarna och ställa arkivboxarna rätt.

Styrningshelheten har genomförts i samarbete mellan Riksarkivet och Institutet för hälsa och välfärd. Helheten ingår som ett led i projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som övergår till välfärdsområdena (projektets webbsidor på finska). Styrningshelhetens material har producerats 2023.