Gallringsbeslut

Här finns gallringsbeslut som gäller den offentliga förvaltningen och samhället i stor utsträckning. Övriga beslut kan du fråga från Riksarkivets registratorskontor, [email protected].

Föreskrifter som ingår i Riksarkivets gallringsbeslut om filformat för digital dokumentinformation som ska förvaras varaktigt har upphävts retroaktivt genom föreskrift om formen för de handlingar som ska arkiveras (KA/15906/07.01.01.00/2021).

En del normer finns endast på finska. Se finska version av Gallringsbeslut-sidan här.

Gallringsbeslut som gäller flera organisationer

Gallringsbeslut som gäller kommunala aktörer