Överlåtelse av material

Vi kommer överens om överlåtelsetidpunkten först efter att du har förberett materialet som ska överlåtas så att det fysiskt, tekniskt och i fråga om beskrivningsuppgifter är i skick för att överlåtas och dess kondition har konstaterats även av Riksarkivet. Riksarkivet strävar efter att kontrollera konditionen i förväg, men även brister som upptäcks efter mottagandet kan leda till att materialet återlämnas.  

Överlåtaren ansvarar för leveransen av materialet till Riksarkivet. Analogt material levereras till det Riksarkivets verksamhetsställe som man har kommit överens om. Digitalt material levereras till ett överenskommet Riksarkivets verksamhetsställe i en minnessticka eller något annat lämpligt datamedium med usb-plug-in.  

Privatarkiv överlåts till Riksarkivet genom donationer. Ett överlåtelseavtal utarbetas om överlåtelsen och villkoren för användningen av det överlåtna materialet. Som överlåtare måste du ha rätt att överlåta materialet i fråga. 

Som överlåtare kan du av grundad anledning begränsa användningen av ett privatarkiv du överlåter för en viss tid (högst 25 år). Användningen av personuppgifter och sådant material vars behandling omfattas av speciallagar, begränsas i enlighet med relevanta bestämmelser.  

Separata avtal ingås om digitaliseringstjänster eller andra avgiftsbelagda tjänster som överlåtaren anskaffar av Riksarkivet och som har anknytning till överlåtelsen.