Fotografering och skanning av material

Du kan fotografera offentliga handlingar som förvaras i Riksarkivet och med vissa begränsningar även sekretessbelagda handlingar, om du har ett giltigt användningstillstånd.

Du ska alltid begära ett tillstånd för användning av skannern av forskarsalspersonalen.

Om du vill kan du också be om kopior av handlingarna mot avgift. Priset bestäms enligt Undervisnings- och kulturministeriets förordning.

Material som du inte får fotografera

  • Kyrkoböcker som är yngre än hundra år och fordonsregistermaterial (underserier till Bd- och Ta-serier) som hör till Fordonsförvaltningscentralens arkiv. Du kan fotografera uppgifterna från andra personregister som är yngre än hundra år, såsom mantalslängder, för eget bruk, om du inte fotograferar registret som en helhet.
  • Arkivmaterial som överförts till Riksarkivets digitala arkiv på basis av avtalen om arkivsamarbete mellan Riksarkivet och Rysslands olika arkiv. Kopior av dessa material lämnas inte heller ut.
  • Arkivmaterial som överförts till Riksarkivets digitala arkiv på basis av avtalet om arkivsamarbete mellan Riksarkivet och Sveriges riksarkiv (Torneå och Kemi Lapplands skatteförteckningar 1702–1809)
  • En handling som ingår i ett privatarkiv och vars fotografering har separat förbjudits enligt överlåtelseavtalet
  • Handlingar som omfattas av upphovsrätten
Observera att användningen av Usb-minneskortoch -minnespinnar i Riksarkivets kundterminaler har tekniskt blockerats för att säkerställa datasäkerheten.