-

Inledning 

Välkommen till styrningshelheten för arkivering av analogt informationsmaterial inom socialvården. Du har tillgång till fyra delar som behandlar arbetsfaserna vid ordnandet av ett arkiv och som ger tilläggs- och bakgrundsuppgifter som stöd för arbetet. 

Styrningshelhetens avsnitt innehåller både teoretisk och praktisk information. Det lönar sig att begrunda reflektionsfrågorna i materialet och att anta dem som små utmaningar för att mäta den egna kompetensen och förståelsen. Någon egentlig tentamen eller officiell prestation som gäller styrningshelheten finns inte. Materialet finns tillgängligt på webben och du kan alltid återkomma till det vid behov.  

Helheten består av följande delområden. Du får närmare beskrivningar på rubriknivå genom att klicka på pilen i högra kanten. 

Källuppgifterna till de teckningar och fotografier som används på webbplatsen finns här.

Så här använder du materialet  

Du får tillgång till de olika avsnitten och deras undersidor via menyn ovan. Samma meny finns som en så kallad trädvy i sidans vänstra kant. Du kan gå igenom allt material i den ordning som trädvyn anger eller röra dig på webbplatsen enligt ditt informationsbehov. I texterna finns inbäddade länkar med hjälp av vilka du kan förflytta dig till önskat ämne i utbildningen eller alternativt tar länken dig till material som ger mer information om ämnet.  

Ärendena i rätt ordning – även arbetsfaserna! 

Ordnandet av ett analogt arkiv kan vara ett tidskrävande arbete, och således lönar det sig att planera det väl. Det är skäl att gå tillväga systematiskt och att innan arbetet inleds begrunda vad som ska göras, varför och vilket slutresultat som eftersträvas. Det är bra att komma ihåg att ordningsarbetet innehåller faser som måste beaktas innan själva hanteringen av de analoga handlingarna inleds.   

En rödhårig flicka säger: Ordnandet av arkiv är ett arbete som måste planeras väl!, teckning.

Arkivkartong, teckning. OBS! Innan du beger dig till arkivutrymmena för att ta itu med handlingarna! 

  • Det lönar sig att ta itu med arbetet som ett projekt där alla faser begrundas och planeras på förhand. 
  • Ta före det egentliga arbetet med att ordna handlingarna reda på till vilket arkivhandlingarna hör och vilka bestämmelser som gäller om förvaringstider och arkivering av handlingar. 
  • Sätt dig in i arbetets alla faser innan du inleder det konkreta arbetet med att ordna handlingarna.  
Styrningshelheten har genomförts i samarbete mellan Riksarkivet och Institutet för hälsa och välfärd. Helheten ingår som ett led i projektet för planering och styrning av hanteringen av det informationsmaterial som övergår till välfärdsområdena (projektets webbsidor på finska). Styrningshelhetens material har producerats 2023.