Nationell anskaffningspolitisk arbetsfördelning

Riksarkivets anskaffningspolicy är en del av den riksomfattande anskaffningspolicyn.

Riksarkivet har målet att i samarbete med andra aktörer som förvarar privata arkiv säkerställa förvarandet av ett arkivmaterial som är mångsidigt och representativt på tematiskt, tidsmässigt och samhälleligt sätt. 

Varje arkivorganisation som är med i samarbetet följer sin egen anskaffningspolicy. Genom den nationella anskaffningspolicyn koordineras arkivorganisationernas anskaffning och förutsättningar skapas för en arbetsfördelning vad gäller anskaffningspolicyn i olika organisationer. Till exempel Centralarkivet för Finlands näringsliv ansvarar i arbetsfördelningen i enlighet med sin anskaffningspolicy för anskaffning av arkivmaterial som gäller finskt näringsliv.  

Exempel på material som i regel inte omfattas av Riksarkivets anskaffningspolicy

Material Mottagare enligt den anskaffningspolitiska arbetsfördelningen
Affärslivets och företagens material ELKA, Finlands Näringslivs centralarkiv (S:t Michel) 
Material med anknytning till författare eller litteratur; material med anknytning till folktraditionen  SKS Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (Helsingfors), SLS Svenska Litteratursällskapet (Helsingfors)  
Material med anknytning till bildkonstnärer och bildkonster Nationalgalleriets arkiv (Helsingfors)
Material med anknytning till finländska musiker och musik, med undantag av konst- eller folkmusik Musikarkivet (Helsingfors)
Material om scenkonstnärer och artister Teatermuseets arkiv (Helsingfors)
Material med anknytning till idrottsorganisationer och idrottare Finlands Idrottsarkiv (Helsingfors)
Fotosamlingar efter ämne Museiverkets Bildsamlingar (Helsingfors), Krigsmuseet (Helsingfors), lokala museer
Fackföreningsverksamhetens material (AKAVA, STTK, FFC och medlemsorganisationerna) Tjänstemannaarkivet (Helsingfors), Arbetararkivet (Helsingfors)
Följande partiers material och därtill hörande personarkiv: Samlingspartiet, SDP, Vänsterförbundet, Centern i Finland, Svenska folkpartiet i Finland Det borgerliga arbetets arkiv (Helsingfors), Arbetararkivet (Helsingfors), Folkets Arkiv (Helsingfors), Centerns och landsbygdens arkiv (Helsingfors), Svenska Centralarkivet (Helsingfors)
 
Korrespondens från krigstid som inte ingår i t.ex. personarkiv Kansanperinteen arkisto (Tammerfors)