Överföring av material

På denna sida kan du bekanta dig med Riksarkives överföringsgränssnittet. Innan ett informationsmaterial överförs ska det ha ett gallringsbeslut. Överlåtaren måste ha ett gällande överföringsavtal med Riksarkivet samt en överföringsplan som beskriver detaljerat informationsmaterialet som ska överföras. Dessutom ska överlåtaren ha beskrivit informationsmaterial och skapat ett eller flera överföringspaket enligt de mottagningsstrukturer som är fastställda för överföring.

-

Minneslista för överlåtare

Nu återstår endast leverans av överföringspaket till Riksarkivet.

 • Kom överens med Riksarkivet om hur materialet ska överföras (online/offline).
 • Ta del av Riksarkivets gällande anvisningar som är relevanta med tanke på materialet.
 • För över det överföringspaket du har skapat på önskat sätt till Riksarkivet.
 • Ta emot kvitteringen på en lyckad överföring!

Hur ska informationsmaterial överföras till Riksarkivet?

Webbaserad online-överföring är det primära sättet att överföra till Riksarkivet informationsmaterial som har formats enligt riktlinjerna. I särskilda överenskomna undantagsfall kan materialet levereras till Riksarkivet på lagringsmedia (offline).

Användning av det webbläsarbaserade överföringsgränssnittet

Klicka här för att öppna det webbläsarbaserade överföringsgränssnittet. För att kunna använda överföringsgränssnittet behöver du VIRTU- eller Suomi.fi-koder. Tjänsten för digital arkivering godkänner separat användare som har registrerat sig.

Innan registrering i överföringsgränssnittet bör övriga steg av överföringsprocessen genomföras enligt beskrivningen på webbplats av Tjänsten för digit arkivering. Det finns ingen testmiljö tillgänglig för kunder inom överföringsgränssnittet.

Kort om att använda överföringsgränssnittet:

Före överföringen ska du paketera det material som ska överföras enligt anvisningarna för respektive materialtyp och ta fram högnivåbeskrivningen för materialet. De koder som behövs vid överföringen får du av Riksarkivet.

 1. Registrera dig som användare av användargränssnittet.

 2. Ta del av anvisningarna för registrering (pdf, på finska)

 3. Hämta den helhet som ska beskrivas med hjälp av metadatakoden.

 4. Ange beskrivningen av överföringspaketet i överföringsgränssnittet och skicka den för godkännande.

 5. Tjänsten för digital arkivering godkänner beskrivningsinformation.

 6. Ta emot koden för överföringsposten.

 7. Ladda upp överföringspaketet eller -paketen till användargränssnittet.

I användargränssnittet kan du följa processen för mottagande av överföringspaketet. Du ser genast om överföringspaketet inte godkänns. Du får en rapport om en förkastad överföring. I rapporten redogörs närmare om momenten i överföringen.

Materialet anses vara mottaget till Riksarkivet först efter en godkänd mottagningsprocess. Förkastat informationsmaterial överförs inte till varaktig förvaring och arkiveras inte, utan det ska alltid korrigeras innan det överförs till förvaring. Tjänsten för digital arkivering hjälper med att tolka eventuella fel.

Instruktionsvideor (på finska)