Statsbidrag till privata arkiver

Riksarkivet är statsbidragsmyndighet för de 11 privata centralarkiven och beviljar dessa årligen statsbidrag för att trygga deras verksamhetsförutsättningar. 

Statsbidrag beviljade i euro

Arkiv 2024 2023 2022
Finska Litteratursällskapet 1 702 000 1 717 100 1 717 100
Centralarkivet för Finlands näringsliv 967 000 975 000 975 000
Arbetararkivet 697 000 703 000 703 000
Svenska Litteratursällskapet i Finland (verksamhetsställe i Helsingfors) 651 000 658 300 658 300
Folkets Arkiv 517 100 517 100 517 100
Borgerliga Arbetets Arkiv 198 000 197 000 197 000
Centerns och landsbygdens arkiv 194 000 194 000 194 000
Tjänstemannaarkivet 211 500 211 500 211 500
Finlands Idrottsarkiv 186 400 183 000 183 000
Svenska Centralarkivet 163 500 166 500 166 500
Urho Kekkonens arkiv 110 500 110 500 110 500
Totalt 5 600 000 5 633 000 5 633 000

Mer information

Statsunderstöd kan beviljas ett privat arkiv som drivs av en registrerad förening eller stiftelse och vars verksamhet är av vetenskaplig och samhällelig betydelse och som undervisnings- och kulturministeriet, efter att ha fått Riksarkivets utlåtande i saken, har godkänt såsom berättigat till statsunderstöd.

Mer information om hur bidragen söks och beviljas: [email protected].