Statsbidrag till privata arkiver

Riksarkivet är statsbidragsmyndighet för de 11 privata centralarkiven och beviljar dessa årligen statsbidrag för att trygga deras verksamhetsförutsättningar. 

Statsbidrag beviljade i euro

Arkiv 2023 2022 2021
Finska Litteratursällskapet 1 717 100
 
1 717 100
 
1 718 000
Centralarkivet för Finlands näringsliv 975 000 975 000 975 500
Arbetararkivet 703 000 703 000 703 500
Svenska Litteratursällskapet i Finland (verksamhetsställe i Helsingfors) 658 300 658 300 658 700
Folkets Arkiv 517 100 517 100 517 100
Borgerliga Arbetets Arkiv 197 000 197 000 198 200
Centerns och landsbygdens arkiv 194 000 194 000 194 000
Tjänstemannaarkivet 211 500 211 500 211 500
Finlands Idrottsarkiv 183 000 183 000 183 000
Svenska Centralarkivet 166 500 166 500 163 000
Urho Kekkonens arkiv 110 500 110 500 110 500
Totalt 5 633 000 5 633 000 5 633 000

Mer information

Statsunderstöd kan beviljas ett privat arkiv som drivs av en registrerad förening eller stiftelse och vars verksamhet är av vetenskaplig och samhällelig betydelse och som undervisnings- och kulturministeriet, efter att ha fått Riksarkivets utlåtande i saken, har godkänt såsom berättigat till statsunderstöd.

Mer information om hur bidragen söks och beviljas: [email protected].