Utbildning

Riksarkivet arrangerar utbildning främst för personer som ansvarar för och handhar dokumenthanteringen, arkivfunktionen och registreringen vid statliga och kommunala inrättningar.

Kunderna kan dessutom beställa utbildning i dokumenthantering och arkivfunktion anpassad för olika organisationer. Kurserna är avgiftsbelagda. 

Bekanta dig med kommande kurser (på finska)!

Kurstjänster

Riksarkivet anordnar skräddarsydda utbildningar för organisationer av den offentliga förvaltningen. Kursernas innehåll, varaktighet, utbildare och pris avtalas individuellt.

Vid annullering debiteras hela kursavgiften om inte annulleringen görs senast en vecka innan kursen eller temadagen börjar (eller deltagaren uppvisar läkarintyg). Av statliga myndigheter uppbärs ingen mervärdesskatt.

Optima (på finska)I