Heraldiska tjänster

Riksarkivet ger myndigheter, samfund och privatpersoner råd i heraldiska frågor.

Riksarkivet ger utlåtanden om statliga, kommunala och kyrkliga emblem till myndigheter och sakkunnigutlåtanden och råd till samfund och privatpersoner

Heraldiska nämnden verkar i anslutning till Riksarkivet och fungerar som expertorgan i sådana heraldiska frågor som Riksarkivet ger utlåtanden om.

Utlåtande krävs

Emblem som kräver ett utlåtande av Riksarkivet innan de kan godkännas eller tas i bruk är

  • Finlands flagga och vapen
  • myndigheternas sigill, stämplar och andra heraldiska emblem
  • städernas, landskapens och kommunernas vapen samt
  • fritidsfarkosternas och truppenheternas fanor och flaggor.

Heraldiska nämnden behandlar person- och släktvapen endast om offentliga emblem har använts som en del av vapnen.

Gör så här

  • Begäran om utlåtande och förfrågningar ska skickas till Riksarkivets registratorskontor ([email protected]).
  • Vi behandlar begäran om utlåtande inom två månader efter att den kommit in.