Våra biblioteken stödjer användningen av arkiv

Riksarkivets bibliotek fungerar som vetenskapligt specialbibliotek inom arkivvetenskap och heraldik. Samlingarna omfattar för närvarande ca 334 000 inhemsk och utländsk litteratur och cirka 200 periodiska publikationer på olika språk.

Bibliotekens samlingar

  • inhemsk och utländsk litteratur med relevans för arkivverksamheten, dokumentförvaltningen och användningen av arkiv
  • forskningslitteratur i historia
  • tidskrifter, periodiska publikationer och annat biblioteksmaterial
  • litteratur som hänför sig till sigillografi och heraldik
  • specialsamlingar av lokalt kulturhistoriskt värde.

Riksarkivets bibliotek beviljar inte hemlån men man kan fjärrlåna böcker till Riksarkivets andra verksamhetsställen. Mot avgift kan man vid behov få fotokopior.