Helsingfors

 • Besöksadress: Fredsgatan 17
 • Postadress: PB 258, 00171 Helsingfors
 • Telefon: 029 533 7000

Öppettider

 • 1.12.2023–30.6.2024 tisdag–fredag kl. 9–16
 • 10.1–29.5 förlängd öppettid på onsdagar kl. 9–19
 • Verksamhetsställe och forskarsalar är stängda under helgdagar.
 • Forskarsalar är stängda​​​​​​​ 1.–31.7

Leveranstider för dokument 

 • Dokument levereras till forskarsalen från materialet på Fredsgatan till kl. 14.30.
 • Leveranser av material från filialen på Broberget sker en gång om dagen.
 • Riksarkivets fjärrlånservice är stängt 1.6.–31.7.2024.
Gamla forskarsalen i Helsingfors.

Ankomst

Vägbeskrivning: Från porten på Rauhankatu, gå uppför trappan och sväng höger. Den hinderfria entrén går genom den gamla huvuddörren på Fredsgatans sida.

Lokaltrafik: De närmaste hållplatserna för lokaltrafiken finns på Snellmansgatan. Den närmaste metrostationen är i Kajsaniemi. Detaljerad information om spårvagns- och busslinjerna och tidtabellerna hittar du på lokaltrafikens webbplats.

Parkering: De parkeringsplatser som är närmast huvudbyggnaden ligger längs Fredsgatan och Snellmansgatan. I parkeringshuset P-Kluuvi finns dessutom avgiftsbelagda parkeringsplatser.


Visa på en större karta

Hinderlöshet

Den hinderfria rutten går genom den gamla huvudentrén på Fredsgatans sida till trapphallen och därifrån vidare upp på våningen med hiss, där arkivets kundtjänst och forskarsalar finns.

Den tillgängliga entrén ligger på Fredsgatans sida.

Hissen är förnyad i ett gammalt hisschakt varför dess dimensionering avviker något från rekommendationen enligt tillgänglighetsföreskriften men uppfyller ändå minimikravet för tillgänglighetsnormen. Dörröppningens bredd är 800 mm, karossens mått är 1000 x 1110 x 2100 mm (bredd x djup x höjd). Hissen är framkomlig.

Lokalerna i huvudbyggnaden är inte hinderfria. Det är möjligt att röra sig i forskarlokalerna, men för att komma exempelvis till utställnings- och föreläsningssalar samt caféet kan man behöva hjälp. En hiss finns. Vid verksamhetsställena finns en inva-WC. Ledarhundar är tillåtna.

Service

 • lunchcafé (öppet mån-fre 8–14.30)
 • pausrum
 • garderob
 • förvaringsfack
Riksarkivet är ett rökfritt och doftfritt ämbetsverk.

Utställningar

I utställningslokalen i källaren finns en frimurarutställning som producerats av Finlands storloge. Utställningen är öppen och kostnadsfri för alla. Från 15 maj till 15 september är utställningen öppen från tisdag till torsdag kl. 12-15. I juli är utställningen stängd.