Avgiftsbelagda tjänster

Riksarkivet erbjuder överlåtarna olika avgiftsbelagda tjänster som anknyter till mottagandet av analogt material och omvandlingen till digitalt format.

De viktigaste avgiftsbelagda tjänster är:

  • avgiftsbelagd förvaring och utlämning av information i Riksarkivet fram till tidpunkten för massdigitaliseringen
  • avgiftsbelagda förberedande åtgärder för överföring, såsom ordnande, gallring, förtecknande och beskrivning
  • avgiftsbelagd digitalisering av material som ska överföras.

Ett avtal om avgiftsbelagd tjänsteverksamhet kan göras upp flexibelt och fallspecifikt i anknytning till en eller flera tjänster utifrån överlåtarens behov.

Du hittar den aktuella prislistan här.

Ytterligare information och eventuella meddelanden skickas till adressen [email protected]