Instruktionsbank

Riksarkivet styr och stöder myndigheters dokumenthantering och arkivfunktion genom att ge föreskrifter, anvisningar, rekommendationer och vägledningar. Du kan bekanta dig med dem på denna sida.

Även privata arkiv kan överföras till Riksarkivet. Anvisningar hittar du under avsnittet Privata arkiv i instruktionsbanken.

Gallringsbeslut samt upphävda föreskrifter och anvisningar finner du på separata undersidor.

En del normer finns endast på finska. Se finska version av Instruktionsbank här.

Bevarande och gallring

Arkivering

Föreskrifter som gäller arkivering

Rekommendationer och guider som gäller arkivering

Digitalisering

Överföringar - Tjänsten för digital arkivering

Överföringar - analogt material

Privata arkiv

Allmänna anvisningar

Övriga anvisningar och rekommendationer