Karttojen ja piirustusten käsittelyohje

Ohjetta voi soveltaa myös silloin, kun valmistelet analogisessa muodossa olevaa aineistoa digitointia varten.

Fyysinen käsittely ja kunnostaminen

 • Käsittele erityisesti rullapiirustuksia varoen ja muovipohjaisia piirustuksia puuvillakäsinein ja puhtaalla alustalla.
 • Puhdista varovaisesti irtolika ja pöly, oio ylimääräiset taitokset.
 • Poista aineistosta muovitaskut, kuminauhat, helposti irtoavat teipit ja tarrat sekä klemmarit yms. metalliliittimet.
 • Merkitse muistiin huonokuntoinen aineisto (kosteus- ja homevauriot, lika, suuremmat repeytymät yms. vauriot, jotka vaikuttavat asiakirjojen käyttöön).
 • Vältä merkintöjen tekemistä suoraan piirustuksiin, äläkä kirjoita aineiston päällä.

Huomioitavaa

 • Älä tee sellaisia puhdistus- tai kunnostustoimenpiteitä, jotka voivat vahingoittaa piirustuksia.

Seulonta

 • Poista kaksoiskappaleet, sellaiset työ- ja apupiirustukset, joissa oleva tieto sisältyy säilytettäviin piirustuksiin, ja tarjousesitysten mukana saapuneet piirustukset.
 • Jos olet epävarma jonkin aineiston säilytysarvosta, ota yhteyttä Kansallisarkistoon.

Järjestäminen

 • Peruslähtökohta: säilytä aiemmin muodostetut piirustuskokonaisuudet ja niille aiemmin luotu järjestys.
 • Siltä osin kuin aineisto on järjestämätön, ryhmittele kuvia tarvittaessa aiheen tai piirustustyypin mukaan.
 • Piirustuksia voidaan säilyttää asianmukaisesti suojattuna siinä arkistollisessa yhteydessä, mihin ne kuuluvat (esim. osana tutkimusaineistoa).
 • Esimerkki piirustusten ryhmittelystä
  • Asemakartat
  • Tiluskartat
  • Tonttikartat
  • Rakennuspiirustukset
  • Rakennepiirustukset
  • Kone- ja laitepiirustukset
  • Pääpiirustukset
  • Apupiirustukset

Luettelointi ja kuvailu

 • Luetteloi piirustukset yksittäin tai vähintään piirustuskohteen mukaisissa kokonaisuuksissa juoksevaan numerojärjestykseen tai valitsemasi ryhmittelyperiaatteen mukaisesti.
 • Merkitse piirustuksen luettelointitunnus (esim. juokseva numero) tarvittaessa piirustuksen kääntöpuolelle pehmeällä lyijykynällä.
 • Merkitse luetteloon piirustuksen kohde, piirtäjä ja piirtämis- ja/tai jäljentämisaika; pyri tunnistamaan nämä tiedot, jos tiedot puuttuvat piirustuksesta.

Suojustaminen ja säilytys

 • Säilytä tasopiirustukset vaaka-asennossa ja suojusta ne tavallista arkistokäärettä tukevammalla paperisuojuksella (yksittäin tai ryhminä).
 • Säilytä rullapiirustukset koon mukaan arkistokoteloissa tai karttalieriöissä.
 • Muovipohjaiset piirustukset eivät saa olla suorassa kosketuksissa toisiinsa.
 • Älä rullaa tai taittele tasopiirustuksia.

Huomioitavaa