Anvisningar om behandling av kartor och ritningar

Denna anvisning kan också tillämpas när du förbereder material i pappersformat för digitalisering.

Fysisk hantering och restaurering

 • Hantera speciellt rullade ritningar varsamt och plastbaserade ritningar med bomullshandskar på ett rent underlag.
 • Rengör varsamt smuts och damm som sitter löst, räta ut överlopps veck.
 • Avlägsna plastfickor, gummiband, tejp och klistermärken som lossnar lätt samt klämmare och metallnitar från materialet.
 • Anteckna ett material i dåligt skick (fukt- och mögelskador, smuts, största revor o.dyl. skador som påverkar dokumentens användning). 
 • Undvik att göra anteckningar direkt på ritningarna och skriv inte på materialet.

Notera

 • Utför inte rengörings- eller restaureringsåtgärder som kan skada ritningarna.

Gallring

 • Avlägsna dubbletter, sådana arbets- och hjälpritningar som har information som redan ingår i de ritningar som förvaras, och ritningar som anlänt tillsammans med offertförslagen.
 • Om du är osäker över materialets förvaringsvärde, kontakta Riksarkivet.

Organisering

 • Grundutgångspunkt: bevara tidigare skapade ritningshelheter och ordningen som skapats för dem.
 • I den mån som materialet är osorterat, gruppera bilderna vid behov enligt motiv eller ritningstyp.
 • Ritningar kan förvaras skyddade på lämpligt sätt i det arkiverings samband som de hör till (t.ex. som en del av ett undersökningsmaterial).
 • Exempel på gruppering av ritningar
  • Detaljplaner
  • Fastighetskartor
  • Tomtkartor
  • Byggnadsritningar
  • Konstruktionsritningar
  • Maskin- och apparatsritningar
  • Huvudritningar
  • Hjälpritningar

Kategorisering och beskrivning

 • Katalogisera ritningarna enskilt eller i helheter enligt ritningsmotivet i en löpande nummerordning eller enligt en grupperingsprincip som du valt.
 • Markera ritningens katalognummer (t.ex. ett löpande nummer) vid behov med en mjuk blyertspenna på ritningens baksida.
 • Försök identifiera ritningens motiv, upphovsman och tidpunkt om uppgifterna saknas från ritningen.

Skyddande och förvarande

 • Förvara planritningarna vågrätt och skydda dem med ett pappersskydd som är kraftigare än vanligt arkivpapper (enskilt eller i grupp).
 • Förvara rullade ritningar enligt storlek i akrivfodral eller i kartcylindrar.
 • Plastbaserade ritningar får inte vidröra varandra.
 • Rulla eller vik inte planritningar.

Notera