Beställ stamkort

Stamkortet är en handling som har upprättats för varje person som fullgjort tjänstgöring inom försvarsmakten.

Det innehåller information om personens deltagande i uppbåd tills att personen hemförlovats, stupat eller gått i pension. De första systematiskt utarbetade stamkorten gjordes för ålderskullen född 1897.

Du kan beställa kopior av stamkorten för personer födda 1897–1949 i webbtjänsten Astia.

Beställningsblankett för stamkort

Vänligen beakta att stamkorten för de stupade i krigen 1939–1945 har digitaliserats och kan studeras fritt i webbtjänsten Astia.

Stamkort för personer födda 1950 och senare förvaras i Militärmedicinska arkivet i Viitasaari. Beställningen av korten sker med en separat beställningsblankett för Militärmedicinska arkivet (pdf).

Användningen av stamkort i forskarsalar

Stamkort över personer som fötts före 1940 förvaras i Helsingfors och det är möjligt att använda sig av stamkorten i forskarsalen på Helsingfors verksamhetsställe. Stamkort över personer som fötts 1940–1949 förvaras i S:t Michel och det är möjligt att använda sig av stamkorten i forskarsalen på S:t Michels verksamhetsställe.

Stamkorten beställs i webbtjänsten Astia. För beställningen krävs identifiering på tjänsten Suomi.fi.

Om det inte är möjligt för dig att beställa via webbtjänsten Astia, gör beställningen i förväg på något av Riksarkivets verksamhetsställen. Du får ett e-postmeddelande när handlingarna är tillgängliga. Beställningen kan inte levereras samma dag.

Du kan kostnadsfritt läsa dokumenten på plats i Riksarkivet.

Läs mer om stamkort och anvisningar för tolkning av stamkortsanteckningari Arkivens Port (på finska).