Att sköta ärenden i forskarsalarna

Riksarkivets forskarsalar betjänar dig under verksamhetsställenas öppettider utan separat tidsbokning.

Kundservice i forskarsalen.

Det rekommenderas dock att du beställer de handlingar du vill ha i förväg i vår webbtjänst Astia så att de är färdiga när du kommer till forskarsalen.

Webbtjänst Astia

Vänligen observera tidtabellen: den sista tiden för att lämna in beställningar med leverans under samma dag varierar mellan olika verksamhetsställen.

Det är också möjligt att beställa material på plats i forskarsalen.

Forskarsalsetikett

När du studerar våra material – handlingar, bilder, kartor eller ritningar – i forskarsalen på vårt verksamhetsställe, ska du följa forskarsalsetiketten. Detta innebär åtgärder för att säkerställa materialets förvaring, garantera arbetsfred för alla och i allmänhet göra arbetet i forskarsalen smidigare.

Till forskarsalen får du ta med dig endast papper och penna. Alla väskor, också datorväskor, ska lämnas i utrymmet reserverat för dem. Du får inte heller ta med dig mat eller dryck till forskarsalen.

Det är förbjudet att samtala högljutt och prata i telefon i forskarsalarna.

Hantering av material

De material som beställs till Riksarkivets forskarsalar - handlingar, kartor och ritningar - är unika och ovärderliga. De skadas också lätt. Därför kräver hantering av dem stor omsorg. Att följa hanteringsanvisningarna garanterar att det värdefulla dokumentära kulturarvsmaterialet bevaras även för kommande generationer.

Hanteringsanvisningar

 • Det material som man studerar ska förvaras på skrivbordet. Handlingarna får inte ens tillfälligt läggas på golvet.
 • Man får inte luta sig mot materialet och göra anteckningar på materialet.
 • Det är inte tillåtet att stapla öppna band ovanpå varandra.
 • Endast ett hölje åt gången får vara öppet på skrivbordet så att man inte blandar ihop olika handlingar och handlingsbuntar.
 • Handlingarnas ordning i höljena får inte ändras.
 • Det är absolut förbjudet att göra anteckningar på materialet, likaså att fästa självhäftande klisterlappar och pappersklämmor.
 • Materialet ska hanteras med rena och torra händer och bladen vändas försiktigt. Det är förbjudet att fukta fingrarna när man vänder sidor.
 • För hanteringen av handlingar, fotosamlingar och specialsamlingar som definieras av enheterna och som är äldre än år 1810 krävs att man använder rena bomullshandskar som man kan få från jourhavande.
 • Det har reserverats bord för att studera stora kartor. När man öppnar kartrullar, ska man iaktta särskild försiktighet och använda filtbelagda stöd.
 • När man studerar tjocka bindningar, ska separata bokställ användas.
 • Det är förbjudet att ta ut material från forskarlokalerna.  
 • Även när handlingar fotograferas och skannas ska de hanteras på ett sådant sätt att de inte skadas.
 • Blixtljus får inte användas vid fotografering.
 • Fotografering får inte störa andra kunder (t.ex. ska digitala ljud från kameran eller skannern tystas)