Riksarkivet som arbetsplats

Riksarkivet sysselsätter cirka 250 personer på olika håll i Finland. Omkring 180 personer är fast anställda.

- ​​​​​​​

Totalt 60 procent av våra medarbetare är kvinnor och personalens genomsnittsålder är ungefär 50 år. Av personalen har 57 procent en examen på högskole- och universitetsnivån och omkring 7 procent har en forskarutbildning.

På Riksarkivet kan du arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter. Här kan du hitta anställning inom till exempel informationstjänster, forsknings- och experttjänster eller administrativa tjänster.

Riksarkivet meddelar om sina lediga arbetsplatser på sin webbplats, sociala medier och på webbplatsen Valtiolle.fi. Vi erbjuder även jobb för civiltjänstgörare och högskolepraktikanter.