Planering och uppföljning

Den viktigaste informationen om planering och uppföljning av Riksarkivets verksamhet och ekonomi finns samlad på denna sida.

Planering

Resultatavtalet är ett avtal mellan ämbetsverket och ministeriet om de operativa målen som sätts ut för varje kalenderår på grund av de beviljade anslagen.

I verksamhets- och ekonomiplanen (VEP) presenteras prioriteterna och de ekonomiska uppgifterna för Riksarkivets verksamhet under den fyråriga perioden. VEP är ämbetsverkets egen beräkning.  

Uppföljning

Riksarkivets bokslut omfattar verksamhetsberättelsen, bokslutskalkyler och bilagor.