Suunnittelu ja seuranta

Kansallisarkiston toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan keskeisimmät tiedot on koottu tälle sivulle.

Suunnittelu

Tulossopimus on ministeriön ja viraston välinen sopimus toiminnallisista tavoitteista, jotka asetetaan kullekin kalenterivuodelle myönnettävien määrärahojen pohjalta.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään Kansallisarkiston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot nelivuotiskaudelle. TTS on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma.

Seuranta

Kansallisarkiston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.