Suunnittelu ja seuranta

Viraston toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan tiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista.

Suunnitelmat

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kansallisarkiston välinen tulossopimus

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Viraston toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään viraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot nelivuotisena TTS-kautena. TTS on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.

Seurantatiedot

Tilinpäätös

Tiliviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Ministeriön kannanotot viraston tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta ovat luettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.