Arkistoitava materiaali

Arkistoitavan aineiston materiaaleilla, kuten paperilla ja merkintäaineilla, on vaikutusta säilyvyyteen.

Kansallisarkisto on antanut aiemmin määräyksiä pysyvästi säilytettävien asiakirjojen valmistuksessa käytettävistä materiaaleista ja menetelmistä. Viimeisin määräys on Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen valmistuksessa käytettävät materiaalit ja menetelmät (AL/9419/07.01.01.00/2010) vuodelta 2010. Tämä määräys ei kuitenkaan enää ole voimassa.

Nykyisin arkistoitava aineisto otetaan vastaan lähes yksinomaan digitaalisessa muodossa, minkä vuoksi Kansallisarkisto ei anna enää uusia määräyksiä analogisen aineiston arkistokelpoisuudesta. Kansallisarkiston antamissa seulontapäätöksissä on määrätty, mitkä aineistot on arkistoitava analogisessa muodossa niiden kulttuurihistoriallisen arvon takia. Seulontapäätökset annetaan ennen digitointia. Näin varmistetaan mahdollisen analogisen säilytysmuodon kulttuurihistoriallisen arvon säilyvyys.