Ryhdy arkistoinnin osaajaksi!

Kansallisarkisto järjestää vuoden 2024 aikana verkkoympäristössä sarjan Arkistoinnin osaaja -webinaareja ja -ohjaustilaisuuksia. Tilaisuudet ovat maksuttomia.  

Tilaisuuksissa käydään läpi arvonmääritykseen ja seulontaan, arkistoinnin suunnitteluun, digitointiin ja aineistojen siirtoihin liittyviä teemoja. Verkkotilaisuudet aloittaa Kulttuurihistoriallisen arvon ja säilytysmuodon arviointia koskeva webinaari ja työpaja.

Huhtikuussa starttaa arkistosiirtoihin syventyvä SAPA-osaaja-ohjaustilaisuuksien kokonaisuus.

Ohjelma täydentyy vuoden aikana.


Arkistoinnin osaaja -tietopankki julkaistu

Kansallisarkiston uudesta Arkistoinnin osaaja -tietopankista löydät arkistointia tukevia oppaita ja ohjeita sekä linkkejä webinaareihin ja muihin tallenteisiin.

Tietopankki on otettu käyttöön toukokuussa 2024. Sen sisältö päivittyy säännöllisesti.

Arkistoinnin osaaja -tietopankissa julkaistaan aluksi analogisten aineistojen hallintaan liittyvää ohjeistusta.

Siirry tietopankkiin.

Tietopankin oppaat

Tällä hetkellä löydät tietopankista seuraavat oppaat.

Analogisten asiakirjojen kulttuurihistoriallisen arvon arviointi

Tutustu oppaaseen

Uusi opas perustuu Kansallisarkiston tuottamaan analogisten asiakirjojen säilytysmuodon arvon arvioinnin kriteeristöön. Se sisältää tietoa kulttuurihistoriallisen arvon arvioinnin perusteista, kriteereistä ja työvaiheista sekä esimerkkejä ja käytännön harjoituksia.

Vuoden 2024 alusta lähtien julkishallinnon toimijat arvioivat itsenäisesti analogisten asiakirjojen kulttuurihistoriallisen arvon ja arkistoitavan muodon. Arvioinnissa noudatetaan Kansallisarkiston antamia päätöksiä, määräyksiä ja ohjeita.

Home-epäillyn tai homeisen aineiston käsittely

Tutustu oppaaseen

Oppaan tarkoituksena on auttaa homevaurioituneiden aineistojen säilyvyyden turvaamisessa sekä ennaltaehkäistä homeongelmien syntymistä arkistoaineistoissa.

Opas on aiemmin julkaistu Kansallisarkiston verkkosivuilla ja se löytyy toistaiseksi myös vanhasta tutusta paikasta.


Osaajan aikataulu keväällä 2024

Webinaari: Kulttuurihistoriallisen arvon ja säilytysmuodon arviointi 18.3. klo 13–15.30

Kansallisarkistolta on toivottu ohjausta ja neuvontaa säilytysmuotoa koskevan yleispäätöksen soveltamisesta ja analogisten aineistojen kulttuurihistoriallisen arvon arvioinnista. 

Webinaarissa käsiteltiin seuraavia teemoja:  

Tilaisuuden tallenteet ovat katseltavissa alla. Niihin on saatavilla tekoälyn avulla tuotetut tekstitykset suomeksi.

Sapa-osaaja

Ohjauskokonaisuus järjestetään 10.4.–11.12.2024. Hakuaika päättyi 8.3.2024.

Tavoitteena on, että osallistuja toteuttaa SAPA-osaajan aikana ensimmäisen digitaalisten tietoaineistojen siirron Kansallisarkistoon. Lisätiedot.