Home-epäillyn tai homeisen aineiston käsittely

Tutustu Kansallisarkiston ohjeisiin home-epäiltyjen tai homeisten arkistoaineistojen käsittelystä. Ohjeiden tarkoituksena on auttaa homevaurioituneiden aineistojen säilyvyyden turvaamisessa sekä ennen kaikkea ennaltaehkäistä homeongelmien syntymistä arkistoaineistoissa. Ohjeistuksessa painotetaan henkilöturvallisuuden merkitystä käsiteltäessä home-epäiltyjä tai homeisia aineistoja.

Analogisessa muodossa arkistoitava asiakirjallinen kulttuuriperintö muodostuu muun muassa kartoista, rakennuspiirustuksista, valokuvakokoelmista, sidoksista ja vuosisatojen takaisista vanhoista asiakirjoista. Aineistojen pääasiallinen materiaali on paperi, joka on herkkä säilytysolosuhteiden muutoksille. Vääränlaiset arkistotilat tai vesivahingot vaarantavat analogisena arkistoitavien aineistojen säilyvyyden altistamalla aineistot homeongelmille.

Homeisen aineiston käsittely