-

Analogisten arkistojen järjestäminen

Tässä ohjauskokonaisuuden osiossa perehdytään analogisten arkistojen järjestämiseen. Arkiston järjestämisellä tarkoitetaan epäjärjestykseen joutuneiden asiakirjojen palauttamista oikeille paikoilleen ja alkuperäisiin yhteyksiinsä. 

Järjestäminen kuuluu perinteisiin arkistotehtäviin ja se kohdistuu useimmiten viranomaisen vanhaan aineistoon, joka on muodostunut ennen arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) käyttöönottoa. Järjestämistyön laajuuteen vaikuttaa se, kuinka järjestelmällisesti aineistoa on käsitelty. Arkistonmuodostuksen tultua viranomaisissa entistä suunnitelmallisemmaksi, on järjestämisen merkitys muuttunut. Nykyisin tavoitteena on, että arkisto saa lopullisen rakenteensa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja syntyvä aineisto vain liitetään vanhaan päätearkistoon. Näin vältytään jälkikäteen tapahtuvalta järjestämistyöltä. 

Analogisten arkistojen järjestäminen -osiossa käydään läpi järjestämistyön vaiheet:

Kun järjestämistyötä tehdessä käydään läpi yksittäisiä analogisia asiakirjoja, on hyvä muistaa alla kuvattu listaus. Tämä koskee varsinkin arkistoitavia asiakirjoja, joiden käsittelyssä on otettava huomioon Kansallisarkiston antamat määräykset. 

Arkistokotelo-piirroshahmo kynäveitsi kädessään. Muista analogisten aineistojen kunnostamisen perussäännöt! 

  • Älä tee mitään, mitä et osaa.
  • Älä tee asiakirjalle mitään peruuttamattomia toimenpiteitä.
  • Älä tee uusia taitoksia.
  • Älä käytä liimaa, teippiä tai saksia. Teipit poistaa konservaattori.
  • Älä poista irtoilevia palasia tai reunoja asiakirjoista. 
  • Käsittele asiakirjoja huolellisesti.
Tämä ohjauskokonaisuus on toteutettu Kansallisarkiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Kokonaisuus lukeutuu osaksi Hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen hallinnan suunnittelu ja ohjaus  -projektia. Ohjauskokonaisuuden materiaalit ovat tuotettu vuonna 2023.