-

Analogisten asiakirjojen säilymisen turvaaminen 

Analogisten asiakirjojen säilyminen turvataan säilyttämällä asiakirjat oikeanlaisissa olosuhteissa. Kun olosuhteet ovat asiakirjoille epäotolliset, voi merkittäviä tuhoja tapahtua jo hyvin lyhyessä ajassa. Tässä osiossa tutustutaan tarkemmin arkistokelpoisiin materiaaleihin, arkistotiloihin ja homevaurioihin.

Analogisten asiakirjojen säilymisen turvaaminen -osiosta löydät tietoa seuraavista aiheista:

Tämä ohjauskokonaisuus on toteutettu Kansallisarkiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Kokonaisuus lukeutuu osaksi Hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen hallinnan suunnittelu ja ohjaus  -projektia. Ohjauskokonaisuuden materiaalit ovat tuotettu vuonna 2023.