Metatietopalvelu

Metatietopalvelu on Kansallisarkiston tarjoama maksullinen palvelu, jossa asiakas saa käyttöönsä aineistojen luettelointi- ja kuvailutietojen eli metatietojen tuottamiseen, säilyttämiseen ja välittämiseen teknisen alustan.

Metatiedot ovat tärkeä osan aineistojen säilyvyyden ja käytettävyyden varmistamisessa.

Palveluun sisältyvä tekninen alusta muodostuu verkkopohjaisesta käyttöliittymästä, metatietovarannosta sekä rajapinnoista, joiden avulla voidaan siirtää metatietoja metatietovarantoon tai metatietovarannosta muualle hyödynnettäväksi.

Käyttöliittymässä voi monipuolisesti tuottaa aineiston metatietoja, kuten aineiston rakennetta, sisältöä, kontekstia sekä käsittelyä ja muuta hallintaa koskevia tietoja.

Metatietopalvelun piiriin ei oteta tällä hetkellä uusia asiakkaita. Jos tilanteeseen tulee muutoksia, asiasta informoidaan tällä palvelun sivulla.

Ota tarvittaessa yhteyttä Metatietopalveluun: [email protected].

Metatietopalvelun sopimuskokonaisuuteen kuuluvat asiakirjat, ohjeet sekä muu hyödyllinen materiaali ovat Kansallisarkiston ohjepankissa.