Aineiston luovuttaminen

Luovutusajankohta sovitaan vasta sen jälkeen, kun olet valmistellut luovutettavan aineiston fyysisesti, teknisesti ja kuvailutietojen osalta luovutuskuntoon ja luovutuskunto on todettu myös Kansallisarkiston puolesta. Kansallisarkisto pyrkii tarkistamaan luovutuskunnon etukäteen, mutta myös vastaanoton jälkeen huomatut puutteet voivat johtaa aineiston palauttamiseen.  

Luovuttaja vastaa luovutettavan aineiston toimittamisesta Kansallisarkistoon. Analoginen aineisto toimitetaan sovittuun Kansallisarkiston toimipaikkaan. Digitaalinen aineisto toimitetaan muistitikulla tai soveltuvalla usb-liitännäisellä tietovälineellä sovittuun Kansallisarkiston toimipaikkaan.

Yksityisarkistot luovutetaan Kansallisarkistoon lahjoituksina. Luovutuksesta ja luovutetun aineiston käytön ehdoista tehdään luovutussopimus. Luovuttajana sinun tulee olla oikeutettu luovuttamaan kyseinen aineisto. 

Luovuttajana voit rajoittaa luovuttamasi yksityisarkiston käyttöä perustellusta syystä määräajan (enintään 25 vuotta). Henkilötietojen ja niiden aineistojen, joiden käsittelystä säädetään erityislaeissa, käyttöä rajoitetaan asianomaisten säädösten mukaisesti.  

Luovuttamiseen liittyvistä luovuttajan Kansallisarkistosta hankkimista digitointi- tai muista maksullisista palveluista tehdään erilliset sopimukset.