Kaukolainaa aineistojamme

Voit lainata alkuperäisiä asiakirjoja Kansallisarkiston toimipaikkoihin sekä ulkopuolisiin, lainaoikeuden hankkineisiin laitoksiin.

Kaukolainatilauksen voi tehdä Astia-verkkopalvelussa tai asiointiarkiston/-kirjaston välityksellä.

Siirry Astia-verkkopalveluun

Kaukolainauksesta koituvat lähetyskulut peritään asiakkaalta.

Virka-asioiden käsittelyä varten voidaan myöntää virastolainoja.

Seuraavia asiakirjoja lainataan vain poikkeustapauksissa

 • Asiakirjat, jotka on digitoitu tai joista on olemassa jokin muu käyttökopio
 • Huonokuntoiset asiakirjat
 • Erillään säilytettävät kartat ja piirustukset
 • Valokuvat, videot ja muu audiovisuaalinen materiaali sekä sähköiset tallennevälineet
 • Suurikokoiset sidokset
 • Kortistot
 • Järjestämättömiin arkistoihin sisältyvät asiakirjat
 • Talletettuihin yksityisarkistoihin kuuluvat asiakirjat. Voidaan lainata vain asiakkaan pyytämällä tallettajan tai tämän oikeudenomistajan kirjallisella luvalla. Elleivät he enää ole tavoitettavissa, luvan myöntää tai epää Kansallisarkisto
 • Läänintilit Ruotsin vallan ajalta
 • Alioikeuksien tuomiokirjat vuotta 1810 vanhemmalta ajalta
 • Alioikeuksien pöytäkirjat ja perukirjat 1900-luvulta
 • Valtiosihteerinviraston aakkoselliset aktiluettelot ja esittelynootit
 • Kenraalikuvernöörinkanslian diaarit, aktiluettelot ja esittelyasiakirjat
 • Senaatin ja sen toimituskuntien, valtioneuvoston ja ministeriöiden sekä ministeriöiden osastojen, korkeimman oikeuden, korkeimman hallinto-oikeuden sekä hovioikeuksien diaarit, pöytäkirjat, kirje- ja päätöskonseptit sekä päätös- ja tuomiotaltiot
 • Lääninhallitusten diaarit, pöytäkirjat sekä kirje- ja päätöskonseptit
 • Tuomiokapitulien pöytäkirjat
 • Maanmittauslaitoksen maarekisterit ja erikoisluettelot
 • Seurakuntien väestörekisteriasiakirjat
 • Henkikirjat
 • Sotilaskantakortit
 • Alle 25 vuotta nuoremmat viranomaisten asiakirjat

Kansallisarkisto voi digitoinnin tai toiminnan muiden tarpeiden mukaan rajoittaa muidenkin kuin lueteltujen aineistojen kaukolainausta.

Lainausoikeuden saaneet organisaatiot

 • Kansallisarkiston toimipaikat
 • Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampuskirjasto
 • Lapin yliopiston kirjasto
 • Suomen elinkeinoelämän keskusarkisto
 • Tampereen kaupunginarkisto
 • Tampereen yliopiston kirjasto
 • Ålands landskapsarkiv (Ahvenanmaan maakunnanarkisto)