Maksulliset palvelut

Kansallisarkisto tarjoaa siirtäjille erilaisia analogisten aineistojen vastaanottamiseen sekä digitaaliseen muotoon muuttamiseen liittyviä maksullisia palveluita.

Keskeisimmät maksulliset palvelut ovat

  • maksullinen säilyttäminen ja tietojen antaminen Kansallisarkistossa massadigitoinnin ajankohtaan saakka
  • maksulliset siirtovalmistelutoimenpiteet, kuten järjestäminen, seulonta, luettelointi ja kuvailu
  • maksullinen digitointi siirrettäville aineistoille

Maksullisen palvelutoiminnan sopimus voidaan siirtäjän tarpeiden pohjalta rakentaa joustavasti ja tapauskohtaisesti yhteen tai useampaan palveluun liittyen.

Kansallisarkiston palvelujen hinnasto

Lisätietoja ja mahdolliset yhteydenotot pyydetään lähettämään osoitteeseen [email protected].