Kansallisarkiston hankintalinjaukset

Kansallisarkiston hankintapolitiikka perustuu voimassa oleviin hankintalinjauksiin, joiden perusteella aineistotarjoukset hyväksytään tai hylätään.

Otamme vastaan kansallisesti merkittäviä yksityisiä yhteisö- ja henkilöarkistoja, samoin kuin yhteiskuntailmiöitä ja kansalaisyhteiskuntaa dokumentoivia yksityisiä aineistoja.

Kansallisesti merkittävät arkistot ovat arkistoja, jotka Kansallisarkisto katsoo kulttuurihistoriallisesti merkittäviksi ja tutkimuksen tarpeet turvaaviksi arkistoaineistoiksi oman hankintapolitiikkansa puitteissa. Kansallisarkisto kehittää hankintapolitiikkaansa vuosien 2024–2025 aikana.

Aineistoja otetaan vastaan mahdollisimman eheinä ja kattavina kokonaisuuksina. Yhä toiminnassa olevilta järjestöiltä emme ota vastaan 10 vuotta nuorempaa analogista tai digitaalista aineistoa. 

Valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti toimivien yhteisöjen alimman organisaatiotason arkistoista otetaan pääsääntöisesti vastaan vain tutkimuksen tarpeet turvaava otanta.  

Emme lähtökohtaisesti ota vastaan liikearkistoja ja muita aineistoja, jotka kuuluvat sovitun kansallisen hankintapoliittisen työnjaon mukaisesti jonkin toisen arkiston hankintapolitiikan piiriin. Lisäksi kotiseutuarkistoilla on roolinsa paikallisten yksityisten aineistojen talteen saamisessa.  

Jos sinulla yksityisenä toimijana on hallussasi julkisen tehtävän hoitamisesta kertynyttä alkuperäistä asiakirja-aineistoa, eikä esim. kunta tai hyvinvointialue ole määrännyt arkistoitaville asiakirjoille säilytyspaikkaa, tee aineistotarjous Kansallisarkistolle. Ellei kyseisestä aineistosta ole tehty seulontapäätöstä, tee ensin Kansallisarkistolle seulontaesitys

AV-aineistoja, mahdollisia muita teknisin apuvälinein tutkittavia aineistoja sekä homeisia tai huonokuntoisia analogisia aineistoja otamme vastaan vain digitoituina. Suosittelemme, että digitaalisessa muodossa laaditut asiakirjat myös arkistoidaan digitaalisessa muodossa (eikä tulosteta paperille) ja käsin allekirjoitetut asiakirjat digitoidaan.