Digitoinnin tapausesimerkit

Tapausesimerkeissä esittelemme erilaisia julkishallinnossa esille tulleita digitointitilanteita sekä niihin suosittelemiamme toimintatapoja.

Tutustu myös asiakirjojen digitointia koskeviin ohjausvastuisiin.