Exempel på digitalisering

I exemplen presenterar vi olika digitaliseringssituationer som förekommit inom den offentliga förvaltningen samt de förfaringssätt som vi rekommenderar för dem.

Se även styransvaret för digitalisering av handlingar.