Upphävda föreskrifter och anvisningar

Det finns mera upphävda föreskrifter och anvisningar på Riksarkivets webbsidor på finska. 

Allmänna anvisningar

Arkivering