Tjänsten för digital arkivering

Processbeskrivning av tjänsten för digital arkivering, ritning.Riksarkivet tillhandahåller statsförvaltningen en tjänst för digital arkivering och långtidsförvaring. Tjänsten är avsedd för arkivering av ursprungligen digitalt material som ska arkiveras med stöd av arkivlagen. Vi ser till att nationellt värdefull digital dokumentinformation bevaras som en del av kulturarvet för kommande generationer. Vi är det digitala minnet för vår nation.

Vi gör den digitala arkiveringen så smidig som möjligt så att beviskraften för den information som ska arkiveras bevaras under alla förhållanden. Här lyckas vi endast genom kontinuerligt samarbete. Vi förbinder oss att alltid beakta behoven och de särskilda kraven hos våra kunder och deras material.

Tjänsten för digital arkivering i ett nötskal - se videon (undertexter på svenska):

Tjänsten för digital arkivering är en del av arkiveringshelheten

SAPA-process består av gallringsbeslut, kontakt till Riksarkivet, avtal om överföring, överföringspaket och överföring av materialet.

Tjänsten är avsedd för de organisationer inom statsförvaltningen (nedan ”överlåtaren”) som avtalat om användning av tjänsten med Riksarkivet. Överlåtaren kommer närmare överens med tjänsten om det digitala material som ska överföras och detaljerna kring överföringen.

Överföring av digitalt material är en mångsidig process som upphör när Riksarkivet har tagit emot och godkänt materialet. Processen kräver att alla parter förbinder sig att genomföra processen ända från början till slut.

När det digitala materialet har överförts via tjänsten för elektronisk arkivering, kan det laddas ned från webbtjänsten Astia. Ta del av webbtjänsten Astia och villkoren för användning av tjänsten. Webbtjänsten Astia kommer att förnyas. Än så länge levereras en del av materialet till kunder för användning i enlighet med informationstjänstprocesserna på ett separat överenskommet sätt.

Kontakta oss

Har du frågor om överföring av digitalt material? Börja planera överföringen genom att sätta dig in i innehållet på webbplatsen och i materialet på instruktionsbanken. Se också vanliga frågor av Tjänsten för digital arkivering.

Om ditt ärende gäller en ny överföring av material, ska du fylla i ett kontaktformulär (på finska). På formuläret ber vi dig att lämna preciserande information om det material som ska överföras. I andra ärenden ber vi dig kontakta oss per e-post på digitaalisetsiirrot@kansallisarkisto.fi. 

Beakta att material som ska överföras ska ha ett gällande gallringsbeslut. Om gallringsbeslut saknas, ska du kontakta Bevarande- och gallringstjänsten.

Om du söker information om överföring av analogt material eller massdigitalisering, bekanta dig med webbsidor om tjänsten för analog mottagning och överföringar samt massdigitalisering.

Om du behöver information om mottagande och överföring av privatarkiv till Riksarkivet, gå till sidan Så här överlåter du ditt privata arkiv till Riksarkivet

 


Överföringar