Metadatatjänst

Metadatatjänsten är en avgiftsbelagd tjänst som tillhandahålls av Riksarkivet där kunden får till sitt bruk en teknisk plattform för produktion, förvaring och förmedling av materialens katalogiserings- och beskrivningsuppgifter, det vill säga metadata.

Metadata är en viktig del av säkerställandet av förvaringen och användbarheten av materialen.

Den tekniska plattformen som ingår i tjänsten består av ett nätbaserat användargränssnitt, ett metadatalager samt gränssnitt som kan användas till att överföra metadata till metadatalagret eller från det så att den kan utnyttjas.

I användargränssnittet kan man producera mångsidig metadata för materialet, såsom uppgifter om materialets struktur, innehåll, kontext samt behandlingen av det och andra uppgifter om hanteringen.

För närvarande tas inga nya kunder för metadatatjänsten. Om läget förändras, meddelas det här på tjänstens sida.

Vid behov kontakta Metadatatjänsten: [email protected].

Handlingar, anvisningar samt annat nyttigt material som hör till Metadatatjänstens avtalshelhet finns i Riksarkivets instruktionsbank (på finska).