-

Arkiston kuntoon saattamisen projektointi 

Analogisten tietoaineistojen arkistoinnin kuntoon saattaminen on tärkeää toteuttaa suunnitellusti. Yksi hyvä ja selkeästi rajautuva toimintatapa on toteuttaa työ projektina.

Kun työ toteutetaan projektina, sille saadaan selkeät raamit. Niiden avulla pystytään huomioimaan työhön vaikuttavat eri osatekijät sekä niiden vaatimat resurssit. Lisäksi työn etenemisen seuraaminen ja siihen vaikuttavat mahdolliset viivästykset tulevat projektityössä tehtävän raportoinnin myötä läpinäkyviksi.

Punatukkainen tyttö levittää käsiään ja kysyy, mikä on projekti, piirroskuva.

Projekti on... 

  • Projekti on ainutkertainen työ, joka tehdään kerran.  
  • Projektissa hahmotetaan ongelma ja suunnitellaan sen ratkaisu.  
  • Projektilla on selkeä alku ja loppu. 

Miksi arkiston järjestämisestä kannattaa tehdä projekti? 

Mikäli analogisten asiakirjojen järjestäminen jää muun työn ohessa tehtäväksi ”puhdetyöksi”, on hyvin todennäköistä, että järjestämistyö tulee etenemään hitaasti. Työtä ei välttämättä koskaan saada kunnolla aloitettua tai päätettyä, koska muut työtehtävät menevät aina sen edelle. Tästä syystä arkistojen kuntoon saattaminen on suositeltavaa toteuttaa projektina.

Projektisuunnitelmassa järjestämistyö tehdään näkyväksi. Sen avulla pystytään osoittamaan mm. tarvittavat henkilöresurssit ja aika, jonka työn tekeminen tulee vaatimaan.  

Projekteja voidaan toteuttaa eri tasoilla organisaatioissa. Projekti voi olla esimerkiksi tiimin sisäinen, matalan hyväksymisportaan projekti tai aina ylimmän johdon hyväksyttäväksi menevä projekti. Se millä tasolla analogisten arkistojen kuntoon saattamisen projekti tulee toteuttaa, on organisaatio- ja toimintakulttuurikohtaista.  

Analogisten arkistojen kunnostamisprojektin voi jakaa seuraaviin vaiheisiin, kuten minkä tahansa projektin:

Projektin vaiheet ovat valmistelu, suunnittelu, toteuttaminen ja päättäminen.  Katso kuva suuremmassa koossa (png).

Tämä ohjauskokonaisuus on toteutettu Kansallisarkiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Kokonaisuus lukeutuu osaksi Hyvinvointialueille siirtyvien tietoaineistojen hallinnan suunnittelu ja ohjaus  -projektia. Ohjauskokonaisuuden materiaalit ovat tuotettu vuonna 2023.